عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 7 بهمن 1400
دوسالانه‌ها 
در همایش هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران در موزه هنرهای معاصر تهران بازگشت

در همایش هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران در موزه هنرهای معاصر تهران

حمید سوری از مجسمه سازی معاصر می گوید
نخستین درسگفتار همایش بین المللی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با موضوع "مجسمه سازی معاصر" 27 اردیبهشت و سوم خرداد در موزه هنرهای معاصرتهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دفترهنرهای تجسمی، "مجسمه سازی معاصر: رویکردها، مسئله ها، نمونه ها" عنوان نخستین درسگفتار همایش بین المللی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران است که حمید سوری؛ پژوهشگر، مدرس و منتقد هنر در این درسگفتار درباره مسایل مجسمه سازی معاصر سخنرانی می کند.
این درسگفتار ساعت 10 تا 12 و 13 تا 15 در دو چهارشنبه متوالی 27 اردیبهشت و سوم خردادماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود و علاقه مندان می توانند در این برنامه شرکت کنند.
هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با تم «وضعیت» از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری انجمن هنرمندان مجسه ساز ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر شهریور و مهرماه امسال در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.
همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصر تهران با هدف گسترش افق‌های اندیشگی دوسالانه، کمک به تبیین درونمایه، و گشودن منظرهای نو در حوزۀ پژوهش و آموزش مجسمه‌سازی کشور، در قالب تعدادی درسگفتار، ‌نشست‌، همایش، نمایش فیلم و انتشار کتاب طراحی شده است. این همایش در راستای سیاست‌های کلی دوسالانه هفتم مبنی بر افزایش بازه زمانی فعالیت اندیشگی دوسالانه، حفظ پویایی جامعه هنری در ارتباط با دوسالانه، و کار نظری ماندگار، در محدوده زمانی از اعلام فراخوان آغاز شده و تا پایان دوسالانه تداوم خواهد داشت تا به برقراری پیوستگی معنایی دوسالانه کمک کند.

روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی

تاریخ خبر:  1396/02/25