عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 7 بهمن 1400
دوسالانه‌ها 
8 تا 10 شهریور مهلت تحویل آثار پذیرفته شده مرحله اول دوسالانه مجسمه سازی بازگشت
 
هنرمندانی که آثارشان در مرحله نخست انتخاب هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران پذیرفته شده است، 8 تا 10 شهریورماه آثار خود را به موزه هنرهای معاصر تحویل می دهند.
 
به گزارش روابط عمومی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران، ستاد برگزاری دوسالانه اعلام کرد که هنرمندانی که آثارشان در مرحله نخست انتخاب دوسالانه پذیرفته شده است، هشتم تا 10 شهریورماه جاری آثار خود را از ساعت 10 تا 20 به موزه هنرهای معاصر تهران تحویل دهند.
شورای انتخاب هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران پس از تحویل این آثار، در مرحله دوم، آثار نهایی را برای نمایش در دوسالانه انتخاب می کند.
 
هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با حمایت دفتر هنرهای تجسمی و همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران وموسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر 14 شهریور ماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.

 

تاریخ خبر:  1396/06/07